هرمی یعنی گفتن این جملات توی فالو و پرزنت


هرمی یعنی چه؟-photo_2017-02-19_20-14-31-jpg

لطفا صحیح و اصولی کار کنید.