انواع شیر سرد کن
  • شیر سرد کن لبنیاتی


فروشگاه های لبنیاتی و ماست بندی ها نیاز به شیر سرد کن دارند تا شیر خام مصرفی خود را با استفاده از آن سالم وتازه نگه دارند.شیر سرد کن فروشگاهی معمولا در ظرفیت های 100 لیتری ، 200 ، 300، 400 و 500 لیتری ساخته میشوند.بدنه این شیر سرد کن ها بر اساس استاندارد های بهداشتی از استیل استنلس ساخته میشود زیرا استیل هم زنگ نمیزند و هم در طعم و مزه و رنگ شیر تغییر ایجاد نمیکند.علاوه بر این در محل جوشکاری نیز از جوش میکس آرگون استفاده می شود تا بدنه شیر سردکن دچار پوسیدگی نشود.همچنین درون مخزن این سدتگاه ها همزن وجود دارند که باعث چرخش مداوم شیر در مخزن میشود.

علاوه بر این های شیر سرد کن های فروشگاهی به صورت ایستاده طراحی و تولید میشوند.

  • شیر سرد کن دامداری و دام پروری


ساختار این شیر سردکن ها کمی با شیرسردکن فروشگاهی متفاوت است.در دامداری ها و دام پروری ها،شیر خام را پس از دوشیدن از دام ها مختلف در شیر سرد کن هایی با ظرفیت بالای 1000 لیتر نگهداری میکنند.از آنجایی که حجم تولید شیر خام در دامداری ها و دام پروری ها بالا است ، ظرفیت حجم شیر سرد کن به 1 یا 2 تن هم میرسد و درون آن ها از یک پمپ برای تخلیه راحت شیر استفاده میشود.شیر سرد کن های دام داری و دام پروری بر خلاف شیر سرد کن های فروشگاهی که ایستاده هستند،افقی با مخزنی عریض تولید میشوند.بدنه این شیر سرد کن ها نیز تماما استیل است و دارای یک موتور قوی برای به گردش در آوردن همزن و شیر درون مخزن است.

  • شیر سرد کن پلیت


شیر سرد کن های پلیت برای سرد کردن فوری شیر خام در ایستگاه های جمع آوری شیر و کارخانه جات لبنیاتی کاربرد دارد.در این نوع دستگاه ها با وصل کردن شیر سردکن پلیت به مخزن نگه داری ، شیر با عبور از داخل آن سریعا خنک میشود.این دستگاه ها همزن و مخزن ندارند زیرا بعد از عملیات خنک سازی سریع شیر آن را به داخل شیر سرد کن ها منتقل میکنند.

منبع https://unique-cold.com/