وظيفه‌ سيستم سوخت‌رساني در خودروها تزريق مخلوط هوا و سوخت بهينه شده به موتور خودرو است. اين كار بايد متناسب با شرايط عملكردي موتور در هر لحظه انجام شود. به اين معني كه، سوخت رساني بايد متناسب با شرايط مختلف موتور در طول حركت انجام شود. يعني در زمان‌هاي استارت اوليه و هنگامي كه موتور سرد است، فاز پس از استارت و گرم شدن موتور، موقع به حركت در آمدن و شتاب‌گيري خودرو، موتور نياز دارد كه سوخت با سرعت‌هاي متفاوتي درون آن تزريق شود و سيستم سوخت‌رساني بايد اين سرعت‌ها را ضمن تزريق تنظيم كند.

خريد لوازم يدكي خودرو

تاريخچه‌ استفاده از سيستم‌هاي سوخت‌رساني در خودروها به دهه‌ ۸۰ قرن هجدهم بازمي‌گردد. اما گسترش اين سيستم‌ها و پيشرفت عملكرد آن‌ها از دهه‌ي ۲۰ قرن نوزدهم توسط كمپاني بوش كليد خورد.

انواع سيستم سوخت رساني خودروسيستم‌هاي سوخت‌رساني به ۲ دسته كلي كاربراتوري و انژكتوري تقسيم مي‌شود. سيستم‌هاي كاربراتوري تنها سيستم رايج تا پيش از ۱۹۸۰ بودند. اما از دهه‌ ۸۰ ميلادي به بعد، خودروسازان به فكر مديريت بهينه‌ سوخت در خودرو و به دنبال آن مديريت عملكرد موتور به طور گسترده‌تر افتادند. چرا كه در غير اين صورت، قادر به سازگاري با قوانين زيست محيطي نبودند و صنعت خودروسازي آسيب جدي در مواجه با اين قوانين مي‌ديد.
همچنين سيستم‌هاي قديمي قادر به تامين نياز‌هاي موتورهاي جديد‌تر نبودند. بنابراين سيتم‌هاي انژكتوري پا به اين عرصه گذاشتند. تفاوت عمده‌ اين دو سيستم در نحوه‌ تزريق سوخت درون سيلندرها است. سيستم‌هاي انژكتوري سوخت را به صورت ذرات بسيار ريز درون سيلندر مي‌پاشند، در حالي كه سيستم‌هاي كاربراتوري سوخت را درون سيلندر مي‌ريزند.