مشخصات یک تار خوب و خوش صدا چیست؟
همیشه این سئوال برای هنرجویان سازهای ایرانی بخصوص تار و سه تار مطرح بوده که مشخصات یک تار خوب و خوش صدا چیست؟ شما هم هنرجوی تار هستید و بدنبال خرید یا تعویض تار خود هستید؟ شما هم بارها و بارها در بازار به دنبال تار خوب بوده اید و در نهایت سردرگم و ناتوان از شناسایی آن به منزل بازگشته اید؟ مسلما دلیل اصلی آن نداشتن دانش کافی در این موضوع است. تار از دیرباز، سازی پرطرفدار بوده و با نوازندگی اساتید و بزرگانی همچون محمدرضا لطفی، جلیل شهناز به اوج خود رسیده است. این ساز پرطرفدار سالهاست که هنرجویان بسیاری را به سمت خود کشانده است. باید در نظر داشته باشید که تار برخلاف سازهای کلاسیک، یک ساز دست ساز است. لذا از یک سازنده و مهر، می توان سازهایی با کیفیت های متفاوت در بازار پیدا کرد. حتما قبل از رفتن به بازار، دانش خود را بالا ببرید و اگر باز هم قادر نبودید، راه حل دیگری برایتان داریم.