انواع مضراب تار کدامند و جنس و شکل مضراب چه تاثیری در صدادهی ساز دارد؟
مضراب تار همانند مضراب سایر سازهای موسیقی زخمه ای نقش مهمی در دلنشین تر ساختن صدای تار دارد. اگر هنرجوی تار هستید و یا دوست دارید که نوازندگی تار را آغاز کنید بهتر است در مورد مضراب هم بیشتر بدانید. مضراب تار از دو بخش تشکیل شده است.