مشکلات و اتفاقاتی که ممکن است برای یخچال جنرال استیل پیش بیاید را باید بشناسیم تا بتوانیم برای رفع مشکل آن اقدامات لازم را انجام دهیم .

یخچال جنرال استیل روشن نمی شود ( دلیل روشن نشدن یخچال چیست ؟ )
بیش از اندازه سرد شدن یخچال که باعث می شود مواد غذایی داخل آن یخ بزند ( علت یخ زدگی مواد غذایی درون یخچال چیست ؟ )
فضای داخل یخچال خنک نیست ( دلیل سرد نکردن یخچال چیست ؟ )
مواد غذایی داخل فریزر یخ نمیبندد و فریزر منجمد نمی کند
یخچال با سروصدای زیاد وبلندی همراه است ( دلیل صدالی ناهنجار یخچال چیست ؟ )
درب یخچال به خوبی بسته نمی شود و نوار دور درب خراب شده است
روشن نشدن فریزر و از کار افتادن آن
خالی شدن گاز یخچال
از کار افتادن پنل برد یخچال ( اطلاعات کامل تعمیر برد یخچال )
یکسره کار کردن یخچال و خراب شدن اتومات آن
برفک زدن یخچال فریزر جنرال استیل
وجود برق در بدنه دستگاه و …
این علائم نشانه خرابی و نیاز به تعمیر یخچال فریزر جنرال استیل میباشد که باید سریعا رفع شود