مجازات حمل 10 گرم شیشه چیست؟

جرم مواد مخدر شیشه در سال 99 چگونه تعیین می شود؟

مجازات شیشه در سال 99 مشمول تخفیف می شود؟

متأسفانه در دهه های اخیر به دلیل در دسترس بودن مواد مخدر صنعتی، نظام نادرست اجتماعی و نبود فرهنگ لازم و آمار بالای بیکاری، تعداد زیادی از جوانان عزیز کشورمان در بخش های مختلف درگیر مواد مخدر شده اند.

بنده به عنوان یک وکیل مواد مخدر در تهران با توجه به مراجعین و پرونده‌های زیادی که در زمینهٔ مواد مخدر شیشه داشته ام و دارم، تصمیم گرفتم در این مقاله به صورت اختصاصی از ابعاد مختلف به بیان مهم ترین نکات حقوقی این ماده مخدر بپردازم.

تا انتهای مقاله با من همراه باشید...

مجازات حمل 10 گرم شیشه

حکم حمل 10 گرم شیشه در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 اعلام شده است:

«مجازات حمل 10 گرم شیشه، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.»

جرم مواد مخدر شیشه در سال 99

جرم انگاری و تعیین مجازات همگی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به تصویب رسیده است و آخرین اصلاحات آن در تاریخ 1396/7/12 صورت گرفته است.

ماده 8 این قانون در رابطه با جرم:

حمل
نگهداری
خرید و فروش
ساخت و تولید
توزیع
ارسال
و یا مخفی کردن

مواد مخدر شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی از قبیل کوکائین، هروئین (جرم هروئین سال 99)، مرفین و سایر مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر داروئی است.

تذکر: مجازات هریک از مواد مخدر صنعتی با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر متفاوت است.

مجازات 5 گرم شیشه

طبق بند 4 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1376 همراه با آخرین اصلاحات:

«مجازات بیش از 4 گرم تا 15 گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.»

بنابراین مجازات 5 گرم شیشه شمول این بند که میزان چهار تا پانزده گرم را تعیین کرده است، می شود.

حکم 20 گرم شیشه

همان‌طور که پیش تر نیز اشاره کردم، مجازات های مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر به طور کامل شرح داده شده است.

بنابراین طبق همین قانون:

«حکم 20 گرم شیشه از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.»

عفو زندانیان مواد مخدر در سال 1400

عفو و تخفیف در بحث مواد مخدر امکان پذیر است.

عفو خصوصی که با توجه به نظر رهبر عزیز کشورمان، آیت الله خامنه ای در مناسبت های خاصی مثل عید فطر و سایر اعیاد مذهبی اعمال می کنند و مرتکبین می توانند مشمول جدیدترین عفو رهبری برای زندانیان مواد مخدر قرار بگیرند.

تذکر: مجازات های تکمیلی مشمول عفو نمی شوند.

شرایط عفو مشروط در سال 1400

مجرمین مواد مخدر طبق بند نهم مشمولین عفو و رحمت اسلامی سال 99، با داشتن شرایط زیر مشمول عفو می شوند:

میزان مواد مورد محکومیت فرد در هروئین و سایر مخدرهای صنعتی و مشتقات آن ها حداکثر 5 گرم باشد.
میزان مواد مورد محکومیت در تریاک و مشتقات آن حداکثر 500 گرم باشد.

برای مطالعه نسخه کامل این مقاله به سایت آسا وکیل مراجعه کنید.