به دنبال استقبال چشمگیر مردم از خانه های هوشمند امروزه تعداد زیادی شرکت های فعال در زمینه خانه هوشمند در حال فعالیت هستند در این شرکت ها خدمات متنوعی ارائه می شود به طور مثال زمانی که کارفرما به شرکت مراجعه می کند ابتدا با گروهی از متخصصین در این زمینه در یک جلسه شرکت می کند تا اطلاعاتی در زمینه هوشمند سازی ساختمان دریافت کند و این گروه آماده پاسخگویی به سولات کارفرما هستند.در مرحله بعد گروه هوشمند سازی به ساختمان مورد نظر می روند تا یک ارزیابی از شرایط خانه و ساختمان داشته باشند در این مرحله مشخص می شود کدام یک از روش های هوشمند سازی برای خانه مناسب است و براساس هوشمند سازی بیسیم یا باسیم، تجهیزات و وسایل هوشمند و همچنین پروتکل ارتباطی تهیه و پیاده سازی می شوند.
زمانی که شما هوشمند سازی خانه خود را به یکی از شرکت های هوشمند سازی بسپارید با خیال راحت می توانید این پروسه را طی کنید و در اخر خانه هوشمند دلخواه خود را تحویل بگیرید.