امروزه به دلیل افزایش هزینه‌ها، بدون همکاری مردم و افراد خیر، دولت‌ها توانایی کمک به نیازمندان را ندارند.
تشویق مردم برای مشارکت در امور خیریه نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت مراکز مختلف خیریه دارد.
و در نتیجه پیشرفت در کمک‌رسانی به نیازمندان را به همراه دارد.
آموزش صحیح در سنین کودکی می‌تواند احساس مسئولیت نسبت به افراد نیازمند جامعه را در هر فرد ایجاد کند.
و همچنین در ذهن افراد به عنوان یک اصل مهم نهادینه شود.‌‌‌
بهترین راه برای جذب خیر، بالا بردن سطح اعتقادات مردم، اعتماد سازی خیرین، تبلیغات و آشنایی با خیریه‌های مختلف می‌باشد.
همچنین آشنایی با نوع فعالیت‌های خیریه‌های مختلف، آموزش و تشویق کردن جوانان برای ورود به این عرصه مورد اهمیت است.
یکی از موسسات خیریه معتبر که در زمینه کودکان نیازمند فعالیت می‌کند موسسه خیریه کودکان فرشته اند می‌باشد.