رایحه خوشبو کننده هوا کاملا سلیقه ای هست. بسیاری از افراد با رایحه اقیانوس و یا انبه به آرامش میرسند و براشون خوشاینده؛ من به شخصه به رایحه پرتقال علاقه مند هستم.