دولت فدرال کانادا برنامه های مهاجرتی زیادی برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری در کانادا ارائه داده است که در انتها افراد بتوانند اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. در واقع هدف کانادا جذب سرمایه تجار بزرگ است. شما با دریافت اقامت کانادا می توانید از امکاناتی مثل امنیت بالا و امکان پیشرفت شغلی استفاده کنید. محبوب ترین روش های اقامت از طریق سرمایه گذاری در کانادا به شرح زیر است:
• سرمایه گذاری در ایالت های کانادا
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق کارآفرینی
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق ثبت شرکت
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق خرید بیزینس
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق خود اشتغالی
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق استارت آپ
• سرمایه گذاری در کانادا از طریق خرید ملک
هر سوالی در مورد مهاجرت کاری به کانادا، مهاجرت تحصیلی به کانادا و مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا داشتید ازم بپرسید.