در فرهنگ های مختلف، تعابیر گوناگونی از نماد گربه در فال قهوه ارائه شده است و امکان دارد که معنای آن از کشوری به کشور دیگر کاملا متفاوت باشد. اما عموما شکل گربه در فنجان فال قهوه، به عنوان هشداری برای متقاضی فال طلقی می شود.

دیدن شکل گربه چه در فال قهوه تلفنی و چه به صورت حضوری، ماهیتی حیله گرانه را نشان می دهد و به شما از دشمنی و خصومتی در کمین، هشدار می دهد. باید حواس تان به نیرنگ فریب کاران باشد و از خود مراقبت کنید. همچنین در محیط کار نیز از سیاست های کاری و حیله ی اطرافیان تان آگاه باشید. موقعیت شما ناامن است و به شدت لازم است که جایگاه خود را حفظ کنید.

به طور کلی نماد گربه، به معنای خیانت و فریب است؛ اما اگر گربه در نزدیکی دسته و یا بالای فنجان، و در حالت استراحت قرار داشته باشد، مفهوم آرامش در خانواده را در بر دارد.

گربه در بالای فنجان:
اگر شکل گربه در بالای فنجان فال قهوه باشد، حاکی از شروعی دوباره در زندگی است و به این نکته اشاره دارد که شما اغلب فردی خوشحال هستید و از زندگی خود راضی می باشید.
شاید اخیرا احساس خستگی می کنید؟ اگر این طور است، مطمئن شوید که جهت یافتن و معنای زندگی، زمانی را صرف انجام مراقبه کنید.

تفسیر معنای گربه در فال قهوه

گربه در میانه ی فنجان:
اگر گربه در میان فنجان قهوه ظاهر شود، به این معنی است که شما در احساسات و افکارتان صادق هستید. گاهی ممکن است که افراد دیگر، نسبت به چیزی که شما گفته اید، جبهه گرفته و یا متعجب گردند. مشاهده ی گربه در میان فنجان فال قهوه یعنی اینکه قبل از صحبت کردن، کمی مکث کرده و درباره ی چیزی که می خواهید بگویید اندکی فکر کنید.

گربه در کف فنجان:
وجود گربه در ته فنجان قهوه، بدین معنی است که شخصی، از پیشرفت شما خوشحال نیست و حسادت می ورزد. فراموش نکنید که گروهی از افراد در گذشته چگونه شما را یاری کرده اند. افتادن شکل گربه در ته فنجان همچنین این تفسیر را دارد که در آینده ی نزدیک دوستان جالبی اطراف تان را خواهند گرفت.

گربه به صورت پراکنده در فنجان:
اگر گربه در به صورت پراکنده و در جای جای فنجان قابل مشاهده باشد، بیان گر شانس است. به این معنا که هر انتخابی که انجام دهید و هر تصمیمی که بگیرید، زندگی تان مملو از شانس است.

معانی دیگر گربه در فال قهوه:
طبق گفته ی طالع بینان مجرب ، گربه در فال قهوه، نشان از دشمنی و دوستی اشتباه دارد. چه بسا که فردی با ظاهر دوست در زندگی تان پدیدار شود، کسی که همواره سعی می کند مدام خود را به شما نزدیک تر نماید، درحالی که دشمنی بیش نیست و تنها قصد آسیب زدن به شما را در سر می پروراند.

معنی گربه در فال قهوه
جالب است که گروهی دیگر، از دیدن گربه در فال قهوه ، به عنوان امری شیطانی یاد می کنند و آن را به مواردی از قبیل جادوگری، تاریکی و أرواح خبیث نسبت می دهند. حال این انرژی های شیطانی می توانند در درون افرادی در نزدیکی شما هم باشد، و این موضوع تنها مختص به أرواح نمی باشد. بلکه انسان های زنده نیز امکان دارد از روحی پلید برخوردار باشند.

همان طور که در بالا اشاره شد، دیدن گربه در فنجان فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت فنجان قرار دارد، تعبیر و تفسیر متفاوتی دارد. اما به صورت کلی می توان گفت که نماد گربه در فال قهوه به مفاهیمی از جمله دشمنان وافراد پلید، شروعی تازه، شانس، خصومت و دشمنی اشاره دارد.

لازم به ذکر است که در کنار تمامی تفاسیر منفی که درباره ی گربه ذکر شد، معانی مثبتی مانند استقلال، روشنگری معنوی، شهود، آزادی، تعادل و امید نیز توسط فالگیران متبحر لحاظ شده است.

نتیجه گیری:

به طور کلی می توان اذعان داشت که افتادن شکل گربه در فال قهوه، بازتابی از خواسته‌های درونی فرد است. بنابراین در حقیقت هشداری است که باعث می شود افراد ، از اتفاقات اطراف خود بیشتر آگاه شوند و با دقت بیشتری به رفتار نزدیکان خود توجه کنند.