تخفیف 50 درصدی خدمات دندان پزشکی!
با داشتن مهرازکارت کلیه هزینه های دندانپزشکی اعم از کامپوزیت دندان را 50% کاهش دهید.
جهت دیدن تعرفه های دندان پزشکی 1400 کلیک کنید:
هزینه کامپوزیت دندان در سال1400 | قیمت کامپوزیت دندان را کاهش دهید! | مهراز کارت