به نقل از ایرنا نصب دوربین مدار بسته با رشد مهاجرت از روستاها به شهر ها و به دلیلی پایین امدن امنیت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این وسیله کمک می کند تا در هر شرایط و هر زمانی از شبانه روز بتوان کنترل حداکثری را بر روی اماکن در حال سکونت اعمال کرد. تکنولوژی به کار رفته در این دوربین ها از انالوگ به دیجیتال تغییر پیدا کرده است و دوربین های دید در شب جایگزین دوربین های قدیمی شده اند. همچنین از حالت سیمی به بی سیم و ابری تغییر پیدا کرده اند. این صنعت در آینده نزدیک مخاطبان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.