همانطور که مستحضر هستید برای ورود به مقطع دکتری وزارت بهداشت بایستی علاوه بر کسب نمره قبولی در آزمون کتبی، در مصاحبه شفاهی نیز نمره علمی و حدنصاب لازم را به دست آورید. داوطلبانی که به مرحله مصاحبه دکتری وزارت بهداشت راه یافته اند، پس از برگزاری مصاحبه علمی، بی صبرانه منتظر اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت می باشند تا از نتیجه قبولی یا عدم قبولی خود مطلع گردند.
نتیجه نهایی دکتری وزارت بهداشت توسط سایت sanjeshp.ir به اشتراک با کاربران گذاشته می شود.

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 1401

 اعلام نتایج آزمون دکتری وزارت بهداشت در مراحل ذیل انجام می شود:

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت
اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت
اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت
کارنامه نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت

تیم تحریریه مشاوران برتر در این مقاله به نتیجه نهایی دکتری وزارت بهداشت پرداخته است و شرح کاملی از این مرحله در اختیار شما کاربران قرار می دهد. پس از انتشار کارنامه اولیه دکتری، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، بایستی چیدمان انتخاب رشته خود را به انجام برسانند.منبع: نتیجه نهایی دکتری علوم پزشکی