خریدار فرش
خریدار فرش ضیائی خریدار انواع فرش دستباف ، ابریشم ، چله ابریشم ، گل ابریشم فرش های اعلا و نفیس
انواع فرش های دستباف معمولی
در تمامی سایز ها و ابعاد
خریدار انواع فرش آنتیک و کهنه قدیمی ، فرش های تبریز ، قم، اصفهان ، زنجان ، کاشان و …
خرید فقط در تهرانبا بهترین قیمت
خرید به صورت نقدی در لحظه
در اسرع وقت