انواع مسابقات برند ها و شرکت های ایرانی را می توانید در سایت گردونه مشاهده کننید و اطلاعات آنها را به شکل دقیق مورد مطالعه قرار دهید تا در صورت نیاز در آنها شرکت کنید.
برندهای زیادی در حال حاضر در سایت گردونه هستند مانند: اسنپ، میهن، اسنپ فود، خانومی، آپ، فروشگاه رفاه، عصر جدید، شرکت گلستان و....