تشخیص و بررسی غلظت خون، عوارض و انواع روش های درمان آن

این بیماری یا پلی سیتمی ورا (Polycythemia Vera) اغلب یک بیماری خاموش و با علائم غیراختصاصی می باشد. بسیاری از افراد اولین بار طی چکاپ های روتین خود متوجه هموگلوبین بالا و توده گلبول های قرمز بالا می گردند. سپس برای ارزیابی علت آن با جواب آزمایش به پزشک مراجعه می نمایند. اما پس از مراجعه فردی با برگه آزمایش مبنی بر هموگلوبین بالا، بهترین اپروچ تشخیصی و درمانی ما کدام است؟ در ادامه این مطلب در رابطه با تشخیص و بررسی این یماری، عوارض و انواع روش های درمان آن به طور کامل توضیح داده شده است.