تعریف کلی شرکت دانش بنیان
از شرکت هایی که متقاضیان آنها رو به افزایش است می توان به شرکت دانش بنیان اشاره کرد که حداقل یک نفر بر اساس علم، نوآوری، کارآفرینی و پژوهشی این شرکت را تشکیل می دهد.
یکی از وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نظارت بر شرکت های دانش بنیان است و تمرکز این شرکت ها بر تولید و اجرای یک یا چند اختراع است. دلیل شکل گیری این شرکت ها استفاده بهینه از دانش و به تبع آن ارتقاء و پیشرفت است. بنابراین بدیهی است که اختراع و نوآوری برای ثبت شرکت دانش بنیان ضروری است.
تعریف دیگر شرکت دانش بنیان این است که 1 تا 100 درصد سهام متعلق به دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا 51 تا 100 درصد سهام متعلق به اساتید این مراکز است.

هزینه راه اندازی شرکت دانش بنیان
قطعا یکی از اولین مواردی که در ابتدای هر کاری توجه و تفکر را به خود جلب می کند مربوط به هزینه هایی است که برای انجام کار مورد نظر باید در نظر گرفته شود و بر این اساس باید برنامه ریزی های لازم انجام شود. راه اندازی هر کسب و کاری هزینه های خاص خود را دارد، اما این هزینه می تواند بسیار کمتر یا بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که ما در ذهن داریم.
برای ثبت شرکت دانش بنیان باید هزینه ها را نیز در نظر گرفت و هر چقدر هم که با حداقل سرمایه شروع کردید باید تلاش و پشتکار بیشتری در سال های آینده به خرج دهید. میزان هزینه های ثبت شرکت به عوامل متعددی بستگی دارد و می توان مبلغ دقیقی برای آن در نظر گرفت.
برای اطلاع از این موضوع باید شرکت دانش بنیان را در قالب شرکت های بازرگانی عادی ثبت و سپس به شرکت دانش بنیان تبدیل کرد. پس از ثبت شرکت، ثبت نام در سامانه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان الزامی است. در این مرحله مدارک شرکت شما توسط دبیرخانه کارگروه بررسی و سپس به کارگزار ارزیابی ارسال می شود.
کارگزار اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری می کند و در این مرحله دبیرخانه پس از ارزیابی و اطمینان از صحت اطلاعات و رعایت مقررات موجود، نتیجه و صلاحیت شرکت را بر اساس دانش به کارگروه ارزیابی اعلام می کند. . در پایان نتیجه به دبیرخانه اعلام و تمامی موارد مهم در این مورد در قسمت آرشیو درخواست های ارسالی به اطلاع شما خواهد رسید.

ادامه مقاله از اینجا