ضرایب دروس در آزمون کارشناسی ارشد نشان دهنده درجه اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن ها بر نتیجه نهایی شما می باشند. داوطلبان می بایست در زمان ثبت نام کنکور ارشد، دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد را از سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانلود و مطالعه نمایند.

متقاضیان ثبت نام کنکور ارشد ضمن مطالعه این دفترچه با مواد درسی و ضرایب آن ها آشنا شده و به راحتی می توانند، منابع مطالعاتی صحیح را تهیه کرده و در برنامه ریزی خود قرار دهند. برنامه ریزی درسی کنکور ارشد بایستی به گونه ای باشد که فرد دروس مهم را در اولیت قرار دهد و زمان بیشتری برای یادگیری و تسلط بر روی آن ها صرف نماید.

منبع: برنامه ریزی کنکور ارشد