نوشتن برنامه ریزی درسی و همچنین پایبند بودن به آن یکی از مشکلات اساسی داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور می باشد و ساعت ها ساکن در یک جا و متمرکز بر روی منابع کنکور تجربی شدن، برایشان خوشایند نیست!!! البته ما به شما حق میدهیم!!!

تنظیم برنامه درسی بایستی طبق قواعد و اصول صحیح انجام شود و در صورتی که کوچکترین اشتباهی در چیدمان دروس، مرور درس ها، تست ها و... داشته باشید، درس خواندن برایتان به عذاب آورترین کار دنیا مبدل می گردد...

گروه مشاوره تحصیلی مشاوران برتر با بهترین مشاوران کنکور تجربی (که سال ها سابقه فعالیت دارند) همکاری می کند و شما عزیزان می توانید تمام مراحل تنظیم برنامه درس هایتان را به ما سپرده و با خاطری آسوده، تمام دغدغه خود را صرف مطالعه اصولی نمایید و نهایتا به رتبه قبولی کنکور دست یابید.

منبع: برنامه ریزی کنکور تجربی