داشتن ترشحات یا خروج خونابه پس از عمل جراحی طبیعی است. اگر چه ممکن است که این ترشحات تا دو هفته هم طول بکشند ولی پس از عمل به مرور زمان کمتر شده و قطع می شوند.

بهترین کار برای جلوگیری و تسریع در روند از بین بردن ترشحات در خانه استفاده از کمپرس یخ می باشد. البته این مورد هم با مشورت پزشک باید انجام شود. توجه کنید که محل را مرتب باید تمیز کرده و از تجمع چرک و ترشحات جلوگیری کنید.

عکس فیستول مقعدی
آیا فیستول کشنده است؟
در حالی که این بیماری به ندرت تهدید کننده زندگی است، فیستول می تواند کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد و اغلب به درمان ترکیبی پزشکی و جراحی نیاز دارد.
نحوه پانسمان زخم فیستول چگونه است؟
بسته به میزان تخلیه چرک از فیستول زمان بعد از عمل، برخی از این مسیرهای چرکی را می توان با یک پانسمان خشک ساده چند بار در روز با یک کرم مانع برای محافظت از پوست پریفیستولار کنترل کرد. سایر فیستول ها برای مدیریت زهکشی و بو باید بسته شوند.
منبع: جهان نیوز