سکس درمانی نوعی روان درمانی است که به مسائل مربوط به سلامت روان و/یا نگرانی های عاطفی که بر عملکرد جنسی، انگیزه و/یا تمایل به صمیمیت فرد تأثیر می گذارد، می پردازد.

این مسائل معمولاً با کمک یک درمانگر جنسی دارای مجوز بررسی می شوند. برخی از افراد به صورت جداگانه به دنبال کمک هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به دنبال درمان جنسی با یک شریک عاشقانه باشند.

درک جنسی درمانی
این شکل تخصصی از درمان به منظور کمک به افراد برای رفع نگرانی های مربوط به صمیمیت جنسی ایجاد شد. به گفته درک پولونسکی، روانپزشک مرتبط با دانشکده پزشکی هاروارد، بین 35 تا 50 درصد از افراد در برخی مواقع دچار مشکل جنسی طولانی مدت می شوند. بنابراین، اگرچه ممکن است همیشه مطرح کردن موضوع نگرانی‌های جنسی آسان نباشد، اما مطمئناً غیرمعمول نیستند.

افراد می توانند این نوع درمان را به تنهایی دنبال کنند، خواه مجرد باشند یا در یک رابطه یا با شریک زندگی. در حالی که برای بسیاری از افراد ممکن است صحبت کردن در مورد رابطه جنسی دشوار باشد - به خصوص با یک متخصص که به خوبی نمی شناسند، در حالی که شریک زندگی آنها حضور دارد - جنسی درمانی اغلب می تواند به زوج ها یا افراد کمک کند تا اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند ، سلامت جنسی را بازیابی یا بهبود بخشند، ارتباط موثرتری برقرار کنند. و روی دستیابی به یک زندگی جنسی رضایت بخش تر کار کنید.

در روزهای اولیه سکس درمانی، اغلب به عنوان ابزاری برای کمک به افراد برای سرکوب اشکال مختلف رفتار جنسی «انحرافی» در نظر گرفته می شد. از آن زمان تاکنون چیزهای زیادی در این زمینه تغییر کرده است، و امروزه این رویکرد اغلب به افرادی توصیه می‌شود که مشکلات صمیمیت دارند یا زوج‌هایی که به دنبال دستیابی به لذت جنسی بیشتر هستند. اگرچه ممکن است موضوع رابطه جنسی هنوز در میان بسیاری از زوج ها یا افراد تابو در نظر گرفته شود، جنسی درمانی اغلب می تواند به افراد کمک کند تا بر این بیزاری غلبه کنند و به روش های مفید و سازنده به این موضوع بپردازند.