بیماری آنورکتال به بیماری های مقعد و به طور کلی به رکتوم اشاره دارد. شایع ترین بیماری ها شامل هموروئید، زگیل مقعدی، شقاق (زخم شدن رکتوم)، آبسه مقعدی، کیست مویی، زگیل تناسلی و فیستول است.
اختلالات آنورکتال می تواند ناشی از ساختار بدن، رژیم غذایی، شیوه زندگی و باکتری های موجود در مواد زائد تولید شده توسط بدن باشد. روش درمان ممکن است شامل تخلیه عفونت یا جراحی باشد. رایج و ساده ترین راه درمان این است که پزشک چرک را از ناحیه عفونی تخلیه کند. این کار را معمولاً می توان در مطب یا بیمارستان انجام داد. پزشک اغلب از دارو برای بی حس کردن ناحیه استفاده می کند.

مقعد چیست؟
مقعد دهانه انتهای دستگاه گوارش است که در این قسمت مدفوع از بدن خارج می شود.
رکتوم بخشی از دستگاه گوارش در بالای مقعد است که در آن مدفوع قبل از خروج از بدن از طریق مقعد نگهداری می شود. مقعد بخشی از لایه های سطحی بدن، از جمله پوست، و بخشی از روده تشکیل می شود.
پوشش رکتوم شامل بافت قرمز درخشانی است که حاوی غدد مخاطی است - دقیقاً مانند بقیه پوشش روده. پوشش رکتوم نسبتاً به درد حساس نیست، اما اعصاب مقعد و پوست خارجی مجاور به درد بسیار حساس هستند.

دلیل ابتلا به بیماری های نشیمنگاهی
اختلالات آنورکتال می تواند ناشی از ساختار بدن، رژیم غذایی، شیوه زندگی و باکتری های موجود در مواد زائد تولید شده توسط بدن باشد. شایع ترین آنها عبارتند از: آبسه های آنورکتال. شقاق مقعد.
تنگی راست روده ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. تنگی های اکتسابی رکتوم ناشی از بافت اسکار ناشی از ضربه، عفونت یا تنگ شدن روده از رشد جدید است. ضایعه ایجاد کننده تنگی ممکن است در خود دیواره روده باشد یا ممکن است مجرای روده را با فشار از بیرون منقبض کند.

درمان قطعی و سریع بیماری های نشیمنگاهی
با توجه به این نکته تقریبا برخی از روش های درمان بیماری های نشیمنگاهی در پاراگراف مربوط به هر بیماری ذکر شده است، لازم است این نکته را بدانید که جدا از روش های جراحی، بهترین و ساده ترین راه درمان انواع بیماری های مقعدی لیزر درمانی بوده که کلینیک اچ پی وی به طور تخصصی به درمان هموروئید، شقاق، کیست مویی، فیستول و زگیل تناسلی می پردازد.
https://www.fartaknews.com/n/1uGE