ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و در زمره آن ها آموزش و پرورش، مستلزم دارا بودن مدارک و شرایط ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی می باشد. داوطلبان قبل از اقدام به ثبت نام موظف به دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی و مطالعه آن می باشند.

ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش معمولا از طریق سایت ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور: سازمان سنجش آموزش کشور می انجامد.

مدارک ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 1401

آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی زیر نظر سازمان اداری استخدامی کشور برگزار می گردد. به طور معمول مجری برگزاری نیز سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. متقاضیان در زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید از مدارک لازمه، اطلاع کسب نمایند. به جهت سهولت شما عزیزان این مقاله را اختصاص به مدارک ثبت نام داده ایم.

مدارک ثبت نام آزمون استخدامی 1401
خریداری کارت اعتباری برای دریافت شماره سریال ثبت نام
اطلاعات فردی همانند نام و نام خانوادگی
اطلاعات شناسایی: برای سهولت در انجام فرآیند ثبت نام، کارت ملی و شناسنامه خود را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشید.
عکس 4×3 با فرمت jpg بدون خط خوردگی، اثر مهر، منگنه و با پس زمینه سفید
مشخصات و اطلاعات مربوط به روشن شدن وضعیت نظام وظیفه
سهمیه مورد استفاده
اطلاعات شغل قبلی
وضعیت و اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی
آدرس محل سکونت و کد پستی
انتخاب وضعیت بو


منبع: مدارک ثبت نام آزمون استخدام دستگاه های اجرایی