در سال های اخیر علاوه بر روش های قبلی ورود به شغل معلمی (ثبت نام کنکور و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان)، ثبت نام آزمون استخدامی نیز از دیگر راه های ورود به شغل دبیری و معلمی می باشد و با این تفاوت که در آزمون استخدام اموزش و پرورش، صرفا دارندگان مدارک دانشگاهی حق ثبت نام دارند.

ثبت نام آزمون استخدامی به طور معمول یک مرتبه در هر سال انجام می گیرد و بخشی از نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش را در تمام استان های کشور تامین می کند. ثبت نام در این آزمون بسیاری از دارندگان مدارک دانشگاهی را به اشتغال در مشاغل دولتی (آموزش و پرورش)، امیدوار کرده است. معمولا زمان ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش با زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مشترک است.

از این رو سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ثبت نام، علاقمندان را از آغاز فرآیند اینترنتی نام نویسی مطلع می کند و با انتشار دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، به تمام سوالات داوطلبان پاسخ صحیح می دهد. لذا مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را نیز از طریق دفترچه مذبور به اطلاع داوطلبان می رساند. زمان شروع زمان شروع ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 لغايت روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 مي باشد.

منبع: زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش