زمان ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون در صورت اشتباه درج شدن، ضروری می باشد و در صورتی که در درج اطلاعات ثبت نامی خود دچار مشکل شدید، نگران نباشید، زیرا می توانید نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایید.

چنانچه متوجه وجود اشتباه در بندهای ثبت نام خود شدید و امکان ویرایش اطلاعات از طریق درگاه ثبت نام برایتان وجود نداشت، بایستی به اداره آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه داشته باشید.

زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم
تمدید مهلت ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم
کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ششم به هفتممنبع: ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم