همانطور که می دانید کنکور رشته هنر، شناور می باشد و این بدین معناست که داوطلبان کنکورهای تجربی، ریاضی و انسانی می توانند علاوه بر رشته اصلی خود در رشته شناور (هنر و زبان های خارجی) شرکت کنند. معمولا به دلیل شناور بودن کنکور هنر اطلاعات دقیقی هول محور رشته های هنر وجود ندارد و از این رو گروه مشاور تحصیلی مشاوران برتر مقاله حاضر را به موضوع لیست رشته های کنکور هنر اختصاص داده است.

همانگونه که می دانید، برخی از رشته های کنکور سراسری هنر دارای آزمون عملی نیز می باشند. بنابراین قبولی در این دسته از رشته ها منوط به پذیرفته شدن و کسب امتیاز در آزمون عملی است. ثبت نام آزمون عملی به صورت همزمان با ثبت نام کنکور سراسری هنر صورت می گیرد اما دارای هزینه ای جداگانه می باشد. در قسمت زیر جهت آشنایی شما عزیزان رشته های دارای آزمون عملی را ذکر می کنیممنبع: فهرست رشته های کنکور هنر