نوع کد تخفیف کد تخفیف میزان تخفیف محدودیت‌ها
کد تخفیف شخص ثالث Rmbz %۱۰ _
کد تخفیف بیمه بدنه Crbz %۱۲ _
کد تخفیف موتور سیکلت ۳dpc100c2mc ۱۰۰ هزار تومان _
کد تخفیف اولین خرید بیمه بازار ۳pdc170hypk ۱۷۰ هزار تومان تنها برای خرید اول قابل اعمال است.
کد تخفیف بیمه بدنه Crb5 %۸ برای بیمه اموال، اشخاص و وسایل نقلیه فعال است.
کد تخفیف بیمه بدنه bbne %۱۲ تخفیف تا سقف ۵۰۰ هزار تومان
کد تخفیف شخص ثالث BB4 %۴ _
کد تخفیف بیمه بدنه Rm12 %۶ _
کد تخفیف شخص ثالث Cr12 %۷ _

منبع: بیشترین کد تخفیف بیمه بازار تا 100% مرداد 1402 - bimebazar | موپُن