درست خواندید اما واقعا چگونه می توان صاحب خانه شد؟
منطقه چیتگر یکی از مناطق آتیه دار تهران است که به جهت پروژه های بزرگی که در آن واقع شده، آینده ای بی نظیر را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. یکی از پروژه های این منطقه، پروژه تریتیوم vip است که شرایط فوق العاده ای را برای خریدارانش با کمترین نقدینگی مهیا کرده است. با خواندن شرایط این پروژه می توانید با پول رهن خانه ای که امروز دارید، صاحب خانه شوید.