قطعا نمی دانید اما این امر با شرایط پیش فروش پروژه های منطقه 22 تهران مانند پروژه نارنجستان 5 امکان پذیر شده است. این واحدها به صورت 2 دانگی ارایه می شوند و شما تنها با پولی که امروز در دست دارید می توانید صاحب خانه ای نوساز در بهترین منطقه پایتخت شوید پس فرصت را از دست ندهید و شرایط پیش فروش را مطالعه نمایید.