هیچ سرمایه گذاری نمی‌تواند در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران و دریاچه چیتگر عدد و رقمی عنوان کند. تنها موردی که توسط تحلیلگران بیان می‌شود، سود زیاد در دوره کوتاه است. افق سرمایه گذاری در این منطقه بسیار روشن است لذا عموم افرادی که اندک سرمایه ای دارند و به دنبال یک سرمایه گذاری مطمئن و زود بازده هستند، پیشنهاد می‌شود تا سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران و دریاچه چیتگر را جز ملاک های خود قرار دهند.