در حالی که اخیرا سرمایه گذاری در پروژه های چیتگر با بودجه 200 میلیون تومانی امکان پذیر شده، به نظر می رسد خرید واحد مسکونی در منطقه 22 تبدیل به یک اقدام رایج بین سرمایه گذاران شده است. با توجه به قیمت نجومی املاک و واحد های مسکونی در سطح شهر تهران، به جرئت می توان سرمایه گذاری در پروژه های چیتگر را بهترین فرصت برای تصاحب واحد مسکونی در شهر تهران شمرد؛ چرا که شما می توانید با بودجه 200 میلیون تومانی، واحد های مسکونی در حال ساخت این منطقه را پیش خرید کنید.البته تعداد پروژه هایی که نیازمند تنها بودجه 200 میلیونی هستند، زیاد نیست. اگر می خواهید چشم انداز قیمت پروژه های مورد نظرتان برای پیش خرید امیدوار کننده باشد، باید اطلاعاتی تکمیل در مورد هر کدام از پروژه های منطقه 22 داشته باشید.