منطقه 22 تهران یکی از پر رونق‌ترین بخش‌های تهران از نظر اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در ملک به شمار می‌رود. این ناحیه از تهران به دلایل متعدد گردشگری، تجاری و… یکی از بهترین گزینه‌ها جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد. این منطقه از تهران شامل محلات مختلفی می‌شود که برخی از آنها مکانی بسیار مناسب جهت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند