وقتی هر لکه ای روی لباس های سفید یا ملحفه ها و... میفتد، اولین و آخرین انتخاب ما وایتکس است. خیلی سریع عامل ایجاد کننده لکه را از بین میبریم و یک بار میشوییم و سپس با چند قطره وایتکس آثار لکه را از روی پارچه محو میکنیم. اما وقتی لباس های ما رنگی باشند، همه چیز فرق می کند. ما دیگر نمیتوانیم با وایتکس تمیزکاری کنیم چون رنگ پارچه و بافت آن دچار آسیب می شود.
اینجاست که به فکر راه حل برای از بین بردن لکه از روی لباس رنگی میفتم.
بهترین اسپری لکه بر البسه، سطوح و فرش و موکت اسپری است که به بافت پارچه آسیبی نزند و بوی آن برای سلامتی و حنجره مضر نباشد.