منطقه چیتگر در تهران، یکی از نقاط مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک است. با موقعیت مکانی مناسب و توسعه‌ی زیرساخت‌ها، این منطقه فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را ارائه می‌دهد.