پروژه نارنجستان 5 دارای ۲ دفترچه قرارداد است که یکی در تعاونی و دفترچه دیگر نزد مالک می‌ماند و به جهت آن که جزو پروژه‌های تعاونی ساز است، نحوه خرید و فروش آن متفاوت خواهد بود. قیمت این پروژه علی‌الحساب و تعیین طبقه واحد حدودی صورت می‌گیرد؛ اما در زمان نازک‌کاری، بنا بر پرداختی اعضا طبقه واحد مشخص می‌شود