افزایش قیمت املاک، قدرت خرید متقاضیان مسکن را پایین آورده است، به همین منظور افراد بسیاری به سراغ پیش‌خرید پروژه‌ها در مناطق مختلف می‌روند؛ اما پیش‌خرید ملک در منطقه چیتگر، یکی از راه‌های معتبر و ایمن سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید.