سلام دوستان، یک منبع عالی برای آموزش هدف گذاری در زندگی پیدا کردم و خواستم به شما معرفی کنم. امیدوارم که مفید باشه براتون.
آموزش هدف گذاری در زندگی