آب، منبع اصلی زندگی بر روی زمین است و نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت و بهداشت انسان‌ها دارد. اما، آب به عنوان یک محیط مناسب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها نیز شناخته شده است. این میکروارگانیسم‌ها ممکن است باعث بروز بیماری‌های مختلفی مانند اسهال و عفونت‌های معده‌ای شوند. بنابراین، ضروری است تا آب قبل از مصرف، به طریقی مناسب گندزدایی و ضدعفونی شود.

روش‌های گندزدایی آب:

غلیظ کردن آب با استفاده از مواد شیمیایی: یکی از روش‌های متداول برای گندزدایی آب، استفاده از مواد شیمیایی مانند کلر است. کلر به عنوان یک اکسیدکننده قوی عمل کرده و با اکسید کردن و نابود کردن میکروارگانیسم‌ها، آب را ضدعفونی می‌کند. این روش از آب خالص و کلر به مقدار مشخصی استفاده می‌کند و سپس محلول حاصل را به آب اضافه می‌کند. این روش از نظر کارایی و قابلیت اجرا بسیار مناسب است.

استفاده از فیلترهای آب: فیلترهای آب می‌توانند به عنوان یک روش مکمل برای گندزدایی آب مورد استفاده قرار گیرند. این فیلترها با استفاده از مواد مختلفی مانند کربن فعال، زئولیت و نانوذرات، مواد آلی و معدنی، میکروارگانیسم‌ها و آلودگی‌های دیگر را از آب حذف می‌کنند. این روش به دلیل سادگی و قابلیت استفاده در هر محیطی بسیار مورد توجه است.

استفاده از اشعه فرابنفش: استفاده از اشعه فرابنفش نیز به عنوان روشی برای گندزدایی و ضدعفونی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش با استفاده از اشعه فرابنفش از نوع C و D، میکروارگانیسم‌ها را نابود می‌کند. این اشعه قادر به نفوذ در آب بوده و می‌تواند میکروارگانیسم‌ها را در آب از بین ببرد. این روش به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی و عدم تغییر در طعم و بوی آب، بسیار مورد توجه است.

روش‌های ضدعفونی آب:

استفاده از اکسید کلر: اکسید کلر به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده قوی استفاده می‌شود. این ماده با اکسید کردن و نابود کردن باکتری‌ها و ویروس‌ها، آب را ضدعفونی می‌کند. استفاده از اکسید کلر در تصفیه‌خانه‌ها و استخرها بسیار رایج است.

استفاده از اکسیژن فعال: اکسیژن فعال نیز به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. این ماده با تولید رادیکال‌های آزاد، باکتری‌ها و ویروس‌ها را نابود می‌کند. استفاده از اکسیژن فعال به دلیل عدم تولید مواد جانبی ضار و عدم ایجاد بوی نامطبوع، بسیار مورد توجه است.

استفاده از اشعه ماوراء بنفش: استفاده از اشعه ماوراء بنفش نیز به عنوان یک روش ضدعفونی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اشعه قادر به نفوذ در آب بوده و با نابود کردن ویروس‌ها و باکتری‌ها، آب را ضدعفونی می‌کند. استفاده از اشعه ماوراء بنفش به دلیل عدم قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری و تصفیه آب، مورد توجه قرار می‌گیرد.

منبع: sadramahab