مان گذشته ساده یکی از اهم وقایع زمان گذشته زبان انگلیسی است و برای بیان اتفاقات و عمل‌هایی که در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌شود:

ساختار زمان گذشته ساده:
Subject
+
verb (past tense)
+
rest of the sentence
Subject+verb (past tense)+rest of the sentence

کاربردها:
بیان عملی که در گذشته انجام شده است: زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقات و فعالیت‌هایی که در گذشته رخ داده استفاده می‌شود.

مثال: Yesterday, I visited my grandparents.

گفتگو در مورد وقایع گذشته: زمان گذشته ساده به ما اجازه می‌دهد تا در مورد وقایع و تجربیات گذشته صحبت کنیم.

مثال: When I was a child, I played in the park every day.

تاریخ‌ها و اطلاعات گذشته: این زمان برای اعلام تاریخ‌ها و اطلاعات گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: The Second World War ended in 1945.

زمان گذشته ساده یکی از اولین زمان‌هایی است که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی مطرح می‌شود و اساسی‌ترین جزء برای بیان داستان‌ها، تجربیات و وقایع گذشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با گرامر گذشته ساده در انگلیسی و همچنین آشنایی با مثال هایی در این حوزه می¬توانید به مقاله آموزش جامع گرامر گذشته ساده ( Simple Past ) مراجعه فرمایید.