رزرو کلبه جنگلی در ماسال یکی از روش های داشتن سفری لذت بخش و کم هزینه می باشد.