قطعات الکترونیک اکتیو چیست؟


قطعات الکترونیک اکتیو عبارتند از قطعاتی که قادرند به افزایش یا تغییر جریان و یا ولتاژ الکتریکی که از طریق آنها عبور می‌کند، بپردازند. این قطعات فعال هستند، یعنی به منبع تغذیه الکتریکی وابسته‌اند تا کار کنند. در مقابل، قطعات الکترونیکی غیرفعال (Passive Electronic Components) نیازی به منبع تغذیه مستقل ندارند و فقط به منبع تغذیه الکتریکی متصل می‌شوند برای انجام وظایفی مانند تقویت، فیلترینگ، یا تبدیل انرژی.

برخی از قطعات الکترونیک اکتیو عبارتند از:

ترانزیستورها: این قطعات به عنوان سوئیچ یا تقویت‌کننده‌های جریان ولتاژ عمل می‌کنند. ترانزیستورها به طور گسترده در ادوات الکترونیکی مانند مدارهای تقویت صدا، مدارهای افزاینده، و مدارهای منطقی استفاده می‌شوند.

دیودها: دیودها به عنوان سوئیچ یا منبع تغذیه جریان یک‌طرفه عمل می‌کنند. آن‌ها معمولاً برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می‌شوند، یا برای ایجاد جریان الکتریکی در یک جهت خاص.

آی‌سی‌ها (Integrated Circuits): این قطعات الکترونیکی مجموعه‌ای از ترانزیستورها، دیودها، مقاومت‌ها، و خازن‌ها را در یک چیپ کوچک یکپارچه می‌کنند. آی‌سی‌ها می‌توانند عملکرد‌های متنوعی از جمله پردازش سیگنال، انجام عملیات منطقی، و کنترل دستگاه‌های الکترونیکی را انجام دهند.

تریستورها: تریستورها قطعاتی هستند که جریان را به طور کنترل شده روی یک بار (مانند لامپ) انتقال می‌دهند. آن‌ها معمولاً در برنامه‌های کنترل توان مانند دیمرها و سوئیچ‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند.

این قطعات الکترونیکی اکتیو بسیار مهم هستند و به عنوان اجزای اصلی در ساخت و طراحی مدارهای الکترونیکی و دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند.


قطعات الکترونیک پسیو چیست؟

قطعات الکترونیک پسیو (Passive Electronic Components) عبارتند از قطعاتی که قادر به تغییر یا افزایش جریان یا ولتاژ الکتریکی نیستند و تنها عملکردهایی مانند فیلترینگ، تقویت، تنظیم و توزیع جریان و ولتاژ را انجام می‌دهند. این قطعات غیرفعال هستند، به این معنا که به منبع تغذیه الکتریکی وابسته نیستند و تنها به عنصری که از طریق آنها عبور می‌کند، واکنش نشان می‌دهند.

برخی از قطعات الکترونیک پسیو عبارتند از:

مقاومت‌ها (Resistors): مقاومت‌ها به منظور محدود کردن جریان الکتریکی در مدارها استفاده می‌شوند. آن‌ها مقاومتی را به جریان الکتریکی ارائه می‌دهند و به عنوان تقسیم‌کننده ولتاژ نیز عمل می‌کنند.

خازن‌ها (Capacitors): خازن‌ها برای ذخیره انرژی الکتریکی و انتقال آن در طول زمان استفاده می‌شوند. آن‌ها به صورت مخزن برق عمل می‌کنند و می‌توانند جریان الکتریکی را در یک زمان مشخص ذخیره کنند.

انتقال‌دهنده‌ها (Inductors): انتقال‌دهنده‌ها برای تولید میدان مغناطیسی در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شوند. آن‌ها جریان الکتریکی را تغییر می‌دهند و می‌توانند انرژی را در فرم میدان مغناطیسی ذخیره کنند.

ترمینال‌ها (Connectors): ترمینال‌ها برای اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر یا به منابع تغذیه الکتریکی استفاده می‌شوند. آن‌ها انواع مختلفی از ترمینال‌ها از جمله پین‌ها، سوکت‌ها، و کانکتورها را شامل می‌شوند.

این قطعات الکترونیکی پسیو اساسی برای طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی هستند و در انواع مختلفی از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند.