پدیده اقیانوس ابر نیز، یک پدیده طبیعی فوق العاده در این منطقه است. اگر قصد تجربه این پدیده را دارید بهتر است اقدام به رزرو یا اقامت در ویلا شمال کنید. توجه داشته باشید که سوئیت شما باید در نزدیکی منطقه فیلبند باشد.