ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1403

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت هر سال انجام می گیرد و متقاضیان مجاز به ثبت نام در این آزمون، امکان نام نویسی را خواهند داشت. توصیه می شود که داوطلبان در زمان شروع زمان نام نویسی، دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت را به دقت مطالعه نمایند، تا از مدارک و شرایط ثبت نام استخدامی پزشکی مطلع گردند. وارد کردن اطلاعات صحیح ثبت نامی مسئله مهمی است چرا که ممکن است باعث بروز خطاهای جبران ناپذیر و از دست دادن شانس قبولی شود. چنانچه داوطلبان در زمان ثبت نام، اطلاعات خود را اشتباه درج کنند ملزم به تصحیح این اطلاعات در زمان تمدید مهلت نام نویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت می باشند. امسال هنوز اطلاعیه ای در خصوص زمان ثبت نام و تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی پزشکی منتشر نشده است و به محض اطلاع رسانی در مقاله حاضر به نگارش در خواهد آمد.منبع: ویرایش اطلاعات ثبت نامی آزمون استخدامی وزارت بهداشت