تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور 1403

همانگونه که در قسمت های فوق نیز اشاره کردیم، در سال جاری طبق مصوبات جدید و رسمی ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح، میزان تاثیر سوابق تحصیلی و نوع اثرگذاری آن در کنکور دستخوش تغییراتی شده است. به نظر می رسد که اهمیت تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور افزایش یافته و حتی بر اساس اخبار اعلام شده، رو به افزایش نیز می باشد. 
بدیهی است که در چنین شرایطی، داوطلبان می بایست برای موفقیت و کسب نمره ایده آل در امتحانات نهایی حداکثر تلاش خود را به کار ببندند؛ چرا که قبولی نهایی آن ها متاثر از معدل و سوابق تحصیلیشان بوده و برآیند این تاثیر می تواند باعث کاهش یا افزایش رتبه داوطلبان گردد. بسیاری تصور می کنند که تاثیر سوابق تحصیلی همانند گذشته است و تنها اثر مطلوب آن بر رتبه کنکور اعمال می گردد؛ در حالی که چنانچه معدل داوطلب پایین باشد، تاثیر منفی در رتبه ایجاد می کند.
به دنبال تصویب شدن قانون تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور، داوطلبان به ویژه افرادی که نمرات خوبی در امتحانات خود کسب نکرده بودند، در زمان ثبت نام کنکور سراسری دچار اضطراب و نگرانی شدند. بسیاری از افراد تلاش خود را برای کنکور بی نتیجه می پنداشتند. در صورتی که این دسته از افراد نیز قادر به تغییر تاثیر سوابق تحصیلی خود بر کنکور می باشند. طرح ترمیم معدل کنکور سراسری این امکان را برای متقاضیان کنکور فراهم نموده است تا با شرکت مجدد در امتحان نهایی نمرات خود را بهبود بخشند.منبع: تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور