عمل کیست مویی با لیزر بهتر است یا عمل جراحی

هنگام مراجعه بیماران برای درمان مو برگشتی، این سوال پرسیده می شود که آیا عمل کیست مویی با لیزر بهتر است یا عمل جراحی؟ با توجه به نقاهت کمتر لیزر، احتمال پایین عود مجدد، سرپایی بودن درمان با لیزر، نداشتن درد و خونریزی حین درمان با لیزر می توان گفت لیزر کیست مویی در مقایسه با جراحی بهتر است.

در ادامه دلایل بیشتری را برای اینکه چرا لیزر کیست مویی بهتر است ذکر می کنیم:

در لیزر کیست مویی، رگ های خونی بوسیله لیزر کاملاً سوزانده شده و در نتیجه امکان خونریزی به کمترین حد خود می رسد.
میزان موفقیت لیزر در بار اول حدود ۸۸ درصد و میزان عود کیست مویی با لیزر تا کنون فقط ۲ درصد گزارش شده است.
لیزر با آسیب و عوارض کمتری همراه است در صورتی که جراحی با تیغ ممکن است موجب بی اختیاری و یا سایر مشکلات برای بیمار شود.
جای زخم باقی نمیماند و ظاهری زشت ایجاد نمیکند در صورتی که در روش جراحی سرپایی کیست مویی ممکن است جای اسکار و بریدگی روی پوست باقی بماند.
به دلیل آسیب کمتر به عروق و بافت های اعصاب, درد کمتری برای بیمار دارد.
بهبود آن سریع است(طول درمان حدود یک روز است) در مقایسه با روش جراحی که نیازمند بستری شدن در بیمارستان قبل و بعد از عمل دارد.