کرایه سوئیت در شمال، بهترین گزینه برای اقامتی عالی و پر خاطره می باشد.