متره و برآورد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در صنعت عمران شناخته می‌شود. این فرایند مرتبط با محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد استفاده در پروژه‌هاست، که از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند به منظور ارائه گزارش‌های دقیق و صحیح درباره مصارف و هزینه‌های پروژه صورت می‌پذیرد. اعتبار کارفرما و دستمزد پیمانکار وابسته به این محاسبات متره و برآورد است که در نهایت به تخمین بودجه نیازمندی‌های پروژه کمک می‌کند.
متأسفانه دوره متره و برآورد در دانشگاه‌ها به‌صورت کامل توجه نمی‌شود، در‌حالی‌که این مهارت مهمی است که نقش‌آفرینی در رشته‌های مهندسی و ساخت و ساز دارد. به دلیل ارتباط گردآوری شده و دقیق شده‌ای که ایجاد می‌کند، تسلط بر آن می‌تواند به بهبود ارتباطات و مدیریت موثر پروژه‌ها کمک کند.
علاوه یادگیری متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی هم حائز اهمیت است. صورت وضعیت در حوزه مهندسی و ساخت و ساز یک ابزار مهم برای ارتباط مالی بین پیمانکار و کارفرما است. این سند حاوی اطلاعاتی است که نشان‌دهنده پیشرفت کارها، میزان هزینه‌ها و وضعیت مالی پروژه است.
خوشبختانه مجموعه آکادمی عمران دوره ای را تحت عنوان آموزش متره، برآورد و آموزش صورت وضعیت نویسیدر اختیار شما قرار داده است. این آموزش هر آنچه را که برای ورود به بازار کار و رشد و ارتقا شغلی لازم دارید را در اختیار شما قرار داده شده است.