دفترچه ثبت نام استخدامی آموزگار ابتدائی 1403

همانطور که می دانید استخدامی آموزگار ابتدایی در سال های اخیر از استخدامی دبیری و استخدامی هنرآموزی و همچنین استخدامی مربی پرورشی و مشاوران مدارس جدا شده است و این آزمون ها که در گذشته مشترکا برگزار می شدند، در حال حاضر به آزمون استخدامی جداگانه ای مبدل شده اند. با تفکیک آزمون های استخدامی آموزش پرورش از یکدیگر، قاعدتا دفترچه های ثبت نام نیز با جزئیاتی جدید به انتشار می رسند و استخدامی اموزگاری ابتدایی نیز از این قائده مستثنی نبوده است. در ادامه دفترچه های استخدامی و اصلاحیه های مربوطه را برای شما عزیزان بارگذاری نموده ایم تا با سهولت اقدام به دریافت فایل راهنمای دفترچه ثبت نام استخدامی آموزگاری ابتدایی آموزش و پرورش نمایید.منبع: ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش پرورش